1993 gick Annamaria en 1-årig utbildning till medicinsk fotvårdsspecialist hos Axelssons. Där läste hon även en basmedicinsk utbildning som motsvarar en undersköterskeexamen.

Annamaria har också gått en kortare utbildning i rosenmassage i Köpenhamn.

Under flera år som fotvårdare fick Annamaria ofta höra att hon hade ”magiska händer” detta gjorde att intresset för Reiki vaknade och hon ville lära mer.

År 2000 började Annamaria sin utbildning mot att bli Reiki Master, och den blev klar 2012.

Annamaria är även diplomerad Feng-shui konsult sedan 2009.